Friday, July 1, 2016

ბავშვის სუპინატორიანი ფეხსაცმელები

ბავშვის სუპინატორიანი ფეხსაცმელები

გამოიყენება ბრტყელტერფიანობის დროს ტერფის თაღისათვის სათანადო ფორმის მისაცემად. ჯანმრთელ ბავშვს, ნორმალურად განვითარებული ტერფით, სუპინატორი არ ჭირდება. იგი გამოიყენება ბრტყელტერფიანობის, ასევე წვივის ან ტერფის ტრავმის დროს. სუპინატორი საჭიროების შემთხვევაში პედიატრმა და ორთოპედმა უნდა დანიშნოს. და თუ მაინც გადაწყვიტეთ სუპინატორიანი ფეხსაცმლის ყიდვა, ეცადეთ რბილბორცვებიანი და ნასვრეტებიანი შეარჩიოთ.

.

.No comments:

Post a Comment